Behörig våtrum Lomma 040 - 23 04 70

Checklista för vad som krävs för rotavdrag

Kort och gott så kan du som skattar i Sverige och äger din bostad få 30% avdrag på arbetskostnaden när du renoverar hemma. Det här bör du tänka på när du ska köpa rottjänster.

Senast uppdaterad av Sanna i

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.   

Krav på dig som köpare

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång 
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst 
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja. 
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Bostaden

 • Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
 • För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
 • Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.
 • Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år. 
 • Rotavdrag kan medges för att till exempel bygga ett nytt garage eller en carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår.

Fastighetsbeteckning

 • Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt eller om du loggar in på Mina sidor här.länk till annan webbplats
 • Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.

Krav på utföraren

Utföraren måste ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Om du anlitar en person med A-skatt får du göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen. 

Anlita en privatperson med A-skatt

 • Utföraren får inte vara närstående
 • Arbetet måste ge rätt till rotavdrag
 • Utföraren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Det är ett delat ansvar mellan er. Se exempel på rotarbete. Det rekommenderas att avtala om vem som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

Följ @dittnyabadrum på Instagram